Ιστορικό
εταιρείας

Η εταιρεία FACILITIES POWER αποτελεί το επιστέγασµα της µακρόχρονης και επιτυχηµένης πορείας µίας δυναµικής οµάδας µε βαθιά εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης, καθαρισµού και διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού. Η τεχνογνωσία των στελεχών της εταιρείας µας, αποκτήθηκε ύστερα από πολλές και µακροχρόνιες συνεργασίες µε τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα.

Η βαθιά γνώση όλων των πτυχών και των ιδιαιτεροτήτων στους τοµείς φύλαξης, καθαρισµού και διάθεσης ανθρώπινου δυναµικού, µας επιτρέπει να αντιλαµβανόµαστε απόλυτα τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες του πελάτη µας, µε στόχο να γίνουµε µέρος των λειτουργιών της επιχείρησής του.

Η άρτια οργάνωση, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, οι ευέλικτες λύσεις και η προτεραιότητα στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη, σε συνδυασµό µε τις άψογες επαγγελµατικές σχέσεις µε τους πελάτες και τους συνεργάτες µας, αποτελούν βασικούς παράγοντες βάσει των οποίων η FACILITIES POWER κινείται µε υψηλές ταχύτητες σε ανοδική αύξηση των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων.

Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς και την πρόληψη δυσλειτουργιών.

Φιλοσοφία Εταιρείας

Έχοντας ως βασικό κίνητρο την αγάπη για το αντικείμενο που δραστηριοποιούμαστε, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια και βαθιά γνώση του χώρου και έχοντας σαν αδιαπραγμάτευτο κανόνα την ηθική ακεραιότητα, την διαφάνεια και την συνέπεια των δεσμεύσεων και των πράξεών μας απέναντι στους πελάτες και στους εργαζόμενούς μας, η FACILITIES POWER δίνει νέα πνοή στο χώρο που δραστηριοποιούμαστε.

Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα

στην ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς και την πρόληψη δυσλειτουργιών.

Δίνουμε βάση στην επικοινωνία μας

με τους πελάτες, με στόχο την αμεση ενημέρωση μας για αλλαγές η θέματα που αφορούν τη συνεργασία, γεγονός που διασφαλίζει την συνεχή ποιοτική βελτίωση .

Αναπτύσσουμε και εξελίσσουμε τις δεξιότητες

των υπαλλήλων της εταιρείας, γιατί αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από όλους εμάς.

Οι στόχοι μας

Επιδιώκουμε

να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών κάθε επιχείρησης, με άμεσες θετικές συνέπειες στην διαμόρφωση του κόστους.

Φιλοδοξούμε

να αποτελέσουμε έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης, βιωσιμότητας και επίτευξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πελάτη μας, εντός του προϋπολογιζόμενου οικονομικού πλαισίου που έχει θέσει, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιχειρηματικότητας και εργασιακών σχέσεων.

Μείωση του λειτουργικού κόστους

του πελάτη μας, αύξηση της παραγωγικότητας του και επίτευξη ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού αποτελέσματος για την επιχείρησή του, με τις σύγχρονες μεθόδους που χρησιμοποιούμε στην οργάνωση και την εξεύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Ο στόχος μας

δεν είναι απλά η συνεργασία και η τήρηση των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων και δεσμεύσεων, αλλά η δημιουργία μιας μακρόχρονης συνεργασίας με τους πελάτες μας, μέσα από την ανάπτυξη αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας