Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, η φύση της εργασίας αλλάζει και απαιτείται καινοτοµία στον τρόπο µε τον οποίο οι επικεφαλής διευθύνουν και εµπλέκουν το εργατικό δυναµικό τους.

Αντίστοιχα, εξελίσσεται και το µείγµα ανθρώπων που συγκροτούν το εργατικό δυναµικό και γίνεται πιο ποικιλόµορφο αφού περιλαµβάνει άτοµα διαφορετικών γενεών και γεωγραφικής προέλευσης, από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, οι εταιρείες εστιάζουν στην βελτιστοποίηση των παραµέτρων που διέπουν τον κοστολογικό αλλά και παραγωγικό παράγοντα.

Η οµάδα διοίκησης της FACILITIES POWER, αντλώντας εµπειρία από την συνεργασία
της µε κορυφαίες εταιρείες σε διαφορετικούς κλάδους, δηµιούργησε βελτιστοποιηµένες
λύσεις, µε διαµορφωµένο πλαίσιο και πρόγραµµα συνεργασίας, άµεσης ανταπόκρισης
και προσαρµογής στις ανάγκες που ανακύπτουν, µε αποτελεσµατικό έλεγχο στη
διαχείριση του κόστους και µεγιστοποίηση των διατιθέµενων πόρων, που
επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού τις οποίες
θέτει στη διάθεση των πελατών της.

Η FACILITIES POWER προσφέρει στις εταιρίες – πελάτες της, τις υπηρεσίες που χρειάζονται
για να επιτύχουν στον µεταβαλλόµενο κόσµο της εργασίας. Οι υπηρεσίες της ανταποκρίνονται σε κάθε επιχειρηµατική ανάγκη που σχετίζεται µε την εργασία και περιλαµβάνουν εύρεση και επιλογή προσωπικού για µόνιµη και προσωρινή απασχόληση.

Πιο συγκεκριµένα η FACILITIES POWER είναι σε θέση να παρέχει:

Ανάλυση των αξιώσεων των εργοδοτών και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί
Στοχευµένη δηµοσίευση αγγελιών σε επιλεγµένα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα
Αξιολόγηση και φιλτράρισµα των υποψηφίων
Συστάσεις προϋπηρεσίας από υποψήφιους
Τελική επιλογή υποψηφίων µέσω προσωπικών συνεντεύξεων.

Οι λύσεις παρέχονται µε διαµορφωµένο πλαίσιο και πρόγραµµα συνεργασίας, άµεσης ανταπόκρισης και προσαρµογής στις ανάγκες που ανακύπτουν, µε αποτελεσµατικό έλεγχο στη διαχείριση του κόστους και µεγιστοποίηση των διατιθέµενων πόρων.

Αναφέρουµε ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες, όπου η παροχή του ανθρώπινου δυναµικού αξιοποιείται:

Η εύρεση και αντιστοίχιση του προσωπικού για την FACILITIES POWER είναι συνεχής διαδικασία υψηλών απαιτήσεων που χαρακτηρίζεται από επίµονη, συνεχή και οργανωµένη δραστηριοποίηση µε εστίαση στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών. Η ποιοτική παροχή υπηρεσιών είναι αποτέλεσµα της προσήλωσης στην καταγραφή και
ανάλυση των προδιαγραφών των έργων, στην καταλληλότερη επιλογή και προετοιµασία του διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και στο αίσθηµα ευθύνης όσον αφορά την πιστή τήρηση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Επικοινωνήστε μαζί μας