Στο φάσµα των υπηρεσιών της FACILITIES POWER σηµαντική θέση έχει η κάλυψη των µόνιµων ή προσωρινών αναγκών των ξενοδοχειακών µονάδων σε ανθρώπινο δυναµικό.

Η FACILITIES POWER λειτουργεί με προτεραιότητα τον σεβασμό στον εργαζόμενο και την προστασία στον πελάτη - επιχείρηση.

Η άρτια εκπαίδευση των στελεχών μας στον τομέα της απασχόλησης τους, σε συνδυασμό με τη στενή και συνεχή συνεργασία με τον πελάτη, οδηγούν στην άμεση υποβολή αξιόπιστων λύσεων καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων ανά χρονική περίοδο με αποτέλεσμα την μείωση κόστους εργασίας και την αύξηση παραγωγικότητας.

Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον η φύση της εργασίας αλλάζει και απαιτείται καινοτοµία στον τρόπο µε τον οποίο οι επικεφαλής διευθύνουν και εµπλέκουν το εργατικό δυναµικό τους. Αντίστοιχα, εξελίσσεται και το µείγµα ανθρώπων που συγκροτούν το εργατικό δυναµικό και γίνεται πιο ποικιλόµορφο αφού περιλαµβάνει άτοµα διαφορετικών γενεών και γεωγραφικής προέλευσης, από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, οι εταιρείες εστιάζουν στην βελτιστοποίηση των παραµέτρων που διέπουν τον κοστολογικό αλλά και παραγωγικό παράγοντα.

Η FACILITIES POWER δηµιούργησε βελτιστοποιηµένες λύσεις, που επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού για Ξενοδοχειακές Μονάδες τις οποίες θέτει στη διάθεση των πελατών της. Μία από τις κύριες δραστηριότητές µας είναι η παροχή εργαζοµένων για την άρτια και πλήρη κάλυψη των µόνιµων, έκτακτων ή περιοδικών αναγκών στις Ξενοδοχειακές Μονάδες, µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ FACILITIES POWER

Η FACILITIES POWER με την άρτια και ευέλικτη οργάνωση της και κυρίως με την εμπειρία της στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, έρχεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης, παρέχοντας την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
Η FACILITIES POWER αναλαμβάνει την ευθύνη της κάθε εργασιακής σχέσης με το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα διατίθεται στην επιχείρηση, η οποία απελευθερώνεται πια από το κόστος αυτό. Συνεπώς η επιχείρηση χωρίς να έχει καμία εργασιακή σχέση με το προσωπικό της FACILITIES POWER, δεν έχει και καμία ευθύνη για την μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.
Η FACILITIES POWER παρέχει την μέγιστη εργασιακή ευελιξία στην επιχείρηση έχοντας τις πλέον ενημερωμένες βάσεις δεδομένων στις ειδικότητες των επαγγελμάτων που την ενδιαφέρουν. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ο οποίος θα διατεθεί δεν ανταποκριθεί απολύτως στις προδιαγραφές της θέσης, αναλαμβάνουμε την άμεση αντικατάσταση του, μέσα από την δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού μας , χωρίς καμία εμπλοκή ή ευθύνη της επιχείρησης.
Με την επιλογή της FACILITIES POWER , μειώνεται άμεσα και σημαντικά το διοικητικό κόστος της επιχείρησης, γιατί :

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Sed elementum cursus ante in suscipit. Etiam a arcu consequat, vehicula nisi in, efficitur lectus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eu lectus ultricies, pellentesque libero vitae, dictum erat.

Επικοινωνήστε μαζί μας